Trang tổng quan về trạng thái của Google Play

Beta
Trang này cung cấp thông tin về trạng thái của các dịch vụ trên Google Play. Bạn có thể vào đây để xem trạng thái hiện tại của những dịch vụ trong danh sách bên dưới. Nếu bạn gặp phải sự cố không có trong danh sách tại đây, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ. Tìm hiểu thêm về những nội dung đăng trên trang tổng quan trong phần câu hỏi thường gặp này. Để tìm hiểu thêm thông tin về những dịch vụ này, hãy truy cập vào https://developer.android.com/distribute. Để biết thông tin về Google Play Console, hãy truy cập vào https://play.google.com/console/about/.

LƯU Ý
Trang tổng quan về trạng thái của Play đang được thí điểm cho một số sản phẩm dành cho nhà phát triển của Play. Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ nhà phát triển để đưa ra ý kiến về những sản phẩm hoặc dịch vụ dành cho nhà phát triển mà bạn muốn được thêm vào trang tổng quan về trạng thái của Play.
18 tháng 7
19
20
21
22
23
24
25
Giao dịch mua qua Play Billing
Play Developer Subscriptions and In-App Purchases API
API Tính toàn vẹn của Play
Gia hạn và quản lý gói thuê bao trên Play
Play Voided Purchases API
Publishing API