Statusöversikt för Google Play

Den här sidan innehåller statusinformation om tjänsterna som är en del av Google Play. Besök den här sidan igen när du vill se aktuell status för tjänsterna som anges nedan. Om du stöter på ett problem som inte anges här ber vi dig att kontakta supporten. Läs mer om vad som visas i översikten i det här dokumentet med vanliga frågor. Om du vill ha mer information om de här tjänsterna kan du besöka https://developer.android.com/distribute. Du hittar mer information om Google Play Console på https://play.google.com/console/about/.

OBS!
Statusöversikten för Play är i provdrift för utvalda produkter för utvecklare på Play. Kontakta supporten för utvecklare och lämna feedback om vilken produkt eller tjänst för utvecklare som du vill ska läggas till i statusöversikten för Play.
15 maj
16
17
18
19
20
21
22
Play Fakturering-köp
Play Developer Subscriptions and In-App Purchases API
Play Integrity API
Förnyelse och hantering av Play-prenumerationer
Play Voided Purchases API
Publishing API